Kahve Falında Fil

Kahve falında Fil görmek, bazı yorumculara göre iyi yorumlanırken bazılarına göre ise hayra yorulmaz. Bazı yorumcular kahve falında fil gören kimse için, bu simge evlenmeye ve bolca rızka yorumlamaktadırlar. Ayrıca kahve falında fil yavrusu görmek büyük bir hayvan olması ve kolay bulunmaması nedeniyle kısa bir süre içinde daha önce görmediği sayıda ve miktarda mal ya da para sahibi olmaya tabir etmektedirler.

Falda Fil

Kahve Falında Fil Yavrusu

Kahve falında fil  yavrusu görmek küçük bir kısmete ya da bir mirasa konmaya ve bu yolla kısa süre içinde gelir düzeyini arttırmaya yorulmaktadır. Bazı yorumcular ise bu simgeyi kısa süre içinde yapılacak son derece hayırlı bir evliliğe ve kişinin bu evlilik sonrasında çokça mala ve mülke sahip olmasına yorulmaktadır. Ayrıca fal sahibi erkek ise güçlü ve adaletli bir kimseye damat olur. Fal sahibi genç bir kız ise gücü ve adaleti ile sembol haline gelmiş biri ile ya da oğlu ile yuva kurar.

Kahve Falında Fil Başı

Kahve falında fil başı, kişinin ömrü boyunca iyi ve kısmetli bir hayat yaşayacağına ayrıca hiçbir zaman darlık ve geçim sıkıntısı çekmeyeceğine tabir edilmektedir. Bunun yanında bazı alimler bu rüyayı kişinin dünya işlerinden elini eteğini çekerek hayatını ibadete ve ilme adamasına yorumlamaktadırlar.

Kahve falında Fil ve Balık

Kahve falında fil ve balık büyük bir topluluğa başkan olmaya ya da gücünü kanıtlayarak insanlar arasında önemli bir yere sahip olmaya tabir edilmektedir. Bazı yorumculara göre ise fil ve balık kişinin gücünün tükeneceğine ve malını mülkünü harcayarak dara düşeceğine tabir edilir.

Kahve falında Fil Hortumu

Kahve falında fil hortumu  ne anlama gelir? Fil hortumu paraya ve güce tapmaya bu uğurda her şeyi yapmaya yorumlanmaktadır. Kişinin güç uğruna ailesini ihmal etmesine arkadaşları ile ters düşmesine ve malına mülküne taparak insanları hakir görmesine yorumlanır. Ayrıca bazı yorumculara göre ise bu simge kişinin güçlü ve adaletsiz birinden korkmasına yorumlanmaktadır.

Kahve falında Fil Öldürmek

Kahve falında fil öldürmek kişinin malını kaybetmesine ya da gücünün tükenmesine aniden hastalanmasına tabir edilmektedir. Bu rüyayı gören kısa süre içinde sağlık sorunları yaşamaya başlar.

Kahve Falında Fil Ayağı

Kahve falında fil ayağı görmek uzun yol veya çıkılacak uzun bir tatilin simgesidir.

Kahve falında fil ile ilgili aramalar

  • kahve falında fil ve kalp
  • kahve falında fil hortumu
  • kahve falında fil yavrusu
  • kahve falında fil basi gormek
  • kahve falında ayakta fil görmek
  • kahve falında fil ve balık
  • kahve falında fil ayağı
  • kahve falında fil ve horoz

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir