Rüyada Altın Bulmak

Rüyada altın bulmak, kötü bir işe ve borç edilmeye işa­ret ile yorumlanır. Bazı yorumculara, altın bulmak, gam ve kedere işarettir dediler.

 • Rüyada altın bilezik bulmak ,gören kimsenin eline geçecek mirasa işarettir.
 • Rüyasında bir başkasına altın verdiğini görmek, şan ve şe­refin artacağına işarettir. Rüyasında altın saymak ise, kısa bir hastalıkla ve bu hastalığın atlatılacağma işarettir.
 • Isfahaniye göre, rüyada görülen altının üzerinde Allah is­mi yazılı ise, hayırla yorumlanır. Altının üzerinde resim varsa, bu rüya hiçbir şekilde hayra ve iyiye yorumlanmaz.
 • Ünlü yorumcuların çoğuna göre rüyada altın bulmak, hiç bir zaman hayra ve iyiliğe işaret olarak yorumlanmamıştır.
 • Kirmani’nin yorumu: Rüyasında bir tek altın bulmak, evladı yüzünden bir musibete, keder ve üzüntüye düşer şeklinde yorumlamıştır.
 • Rüyasında bir çok altın bulmak  ise, birçok zahmet ve meşakkate düşer, sıkıntılara düçar ola­cağına işaret olarak yorumlanmıştır.
 • Danyel (A.S.)’in yorumu: Rüyasında bir kaç adet altın para­yı elinde tuttuğunu gören kimse, bir işi sebebiyle üzüntüye,keder ve sıkıntıya düşeceğine işarettir. Aleyhinde yapı­lan dedikodulardan, hakkında söylenen uygunsuz sözler­den dolayı üzülür ve sıkıntıya düşer şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında elinde gördüğü altınların sayısı pek az ise,, üzüntü ve kederi, sıkıntısı da ona göre hafif ve az olur şek­linde yorumlanır.
 • Bazı rüya tabircilerinin yorumlarına göre, rüyada altın bulmak, iyiye ve hayra yorumlanmıştır: Bunların yorum­larında altın bulmak, bol rızka, salih (elverişli,yararlı) amellere, ferahlığa, üzüntü ve kederlerden kurtulmaya, eşe, evlata, ilme ve hidayete ermeye gibi iyi ve güzel olan şeylere işaretir şeklinde yorumlamışlardır.
 • Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu: Rüyasında beş adet altın bulmak, beş vakit namaza işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında birilerine altın para verdiğini veya sattığını, ya­da altın kaybettiğini, çaldırdığını gören kimse, üzüntü, ke­der ve sıkıntıdan kurtulur şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında dört adet altın parası olduğunu görmek, makam ve itibar sahibi olur ya da da altınlar kıymetinde eline para geçer şeklinde yorumlanır.
 • Cafer-i Sadık, bir tek altın görmeyi iyiye yorumlamıyor. İki altın görmeyi yararlı ilme ve din yönünden ihlaslı ve sa­mimi olmaya yorumluyor.
 • Bazı rüya tabircileri: Rüyasında beş adet altın bulmak beş vakit namazını gereği gibi kılmaya işarettir şeklinde yo­rumlamışlardır. Gördüğü bu beş altını kaybettiğini gören kişi, namaz kılmayı bırakır, namazı terkeder ve altınlar­dan kaç adedini kaybetmiş olduğunu görse, kaybettiği sa­yıca vakit namazını kılmayacağına işaretle yorumlanır.
 • Rüyasında bulmuş olduğu altınları emniyetli sağlam bir ye­re koyduğunu görmek, müslümanların mallarını koruyup muhafaza edeceğine işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında altın sikke bulmak kişi için , dinin farzlarını yerine getireceğine ve insanların haklarını kendilerine teslim edip vereceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Altın BulmakRüyada altın bulmak toplamak

Rüyasında elindeki altınları, kişilere taksim edip paylaştır­dığını gören kimse, Cenab-ı Allah’ın emirlerini insanlara bildireceğine işarettir.Rüyasında bir ölünün kendisine altın verdiğini gören kişi, haksızlığa uğramaktan, zulüm edilmekten kurtulacağına işarettir şeklinde yorumlanır. Eğer kendisine verilen bu altını alınadığını görse, bu kendisinin zulme uğrayacağına ve haksızlığa düçar kalacağına işaret olarak yorumlanır. Şayet bir ölünün kendisine altın vereceğim diye söz verdi­ğini, vaatte bulunduğunu görse, bu onun (rüyayı görenin) zulüm ve haksızlık istediğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında altın para bastığını gören kişinin, üzüntü ve ke­derinin artacağına işarettir. Bir başka görüşe göre namazlarında hata ve kusura düşeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verilmiş oldu­ğunu gören kimse, büyük bir kısmete, lütuf ve mertebeye ereceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada yerde altın bulmak, bir meslek ve iş sahipi olacağına işaret olarak yorumlanır. Bir kimse rüyasında birçok altını bulunduğunu, ancak bun­ları kontrolden geçirdiğinde altın olmadığını görse, hayal kırıklığına uğrayacağına ve sonra sakinleşeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada topraktan altın çıkarmak

Rüyasında altından bir ev görmek, o evde yangın olacağına işaret olarak yorumlanır.

Altın ile ilgili görülen rüyaları şöyle özetleyebiliriz: Rüyasında kesede (çanta ve cüzdanında) kese ve torbalarda altın görmek, mal kazanacağına, mal sahipi olacağına işarettir. Rüyasında altın gerdanlık bulmak, büyük bir memur olaca­ğına işarettir.

Rüyasında kasasında altın bulmak, malından fayda göre­ceğine, kazanç sahipi olacağına işarettir.

Rüyada çok altını olduğunu görmek, zahmet ve zorlukla mal kazanıp zengin olmak, varlığa kavuşmakla yorumlanır. Rüyasında dört adet altın bulmak, kadını tarafından fayda göreceğine işaret olarak yorumlanır.

Beş adet altın bulmak, iyi bir iş yapacağına işarettir. Rüyasında altından yapılmış bir elbise giymek, kötü bir ka­dınla evlenmeye işarettir.

Rüyada eski altın bulmak

Rüyada altından yapılmış eşya bulmak, kadın görürse, iyiye yorumlanır, erkek görürse, keder ve sıkıntıya işarettir.

 • Bir kadın rüyasında altın veya altından yapılmış süs takısı taktığına görse, bu rüya hayır ve iyiliğe işaretle yorumlanır.
 • Rüyasında altın ve gümüş kırıkları (veya kırılmış, ezilmiş hal­de)görmek, faydalı bir ilme, iyi bir dosta veya gönlüne uy­gun bir hanıma (eşe) veya hayırlı bir çocuğa sahip olmaya işaret olarak yorumlanır.

Rüyada altın bulmak ile ilgili aramalar

 • Rüyada altın bulmak toplamak
 • Rüyada topraktan altın çıkarmak
 • Rüyada altın bulmak diyanet
 • Rüyada eski altın bulmak
 • Rüyada çeyrek altın bulmak
 • Rüyada cumhuriyet altını bulmak
 • Rüyada define bulmak
 • Rüyada altın para bulmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir