Rüyada Bal Görmek

Rüyada bal görmek hem olumlu hem de olumsuz tabir edilebilen önemli rüyalardan biridir. Bu rüya doğrudan doğruya kişinin yaşamı ve geleceği ile ilgili bilgiler verdiği için ciddiyetle değerlendirilmesi gereken bir ilahi işarettir. Rüyada bal görmek toplumdaki itibarı yükselmek, şifa bulmak, kısa sürede büyük servet elde etmek gibi olumlu anlamlarda yorumlandığı gibi başına büyük bir musibet gelmek, kendi eliyle kendisine zarar vermek ve haram mal yemek gibi olumsuz anlamlara da gelebilmektedir. Bal görmek rüyalarının bu nispette farklı anlamlarda yorumlanmasının nedeni ise rüyada görülen detaylardır. Zira görülen balın niteliği ve balın yeniliş tarzı tabiri büyük ölçüde değiştirmektedir.

Aşağıda rüyada bal görmek ile alakalı tüm detayların tabiri  rüya tabirleri kaynaklarına göre verilmiştir. Rüya sahibinin gördüğü tüm ayrıntıların yorumunu göz önünde bulundurup bir sonuç çıkarması daha isabetli olacaktır.

Rüyada kaşıkla bal yemek

Rüyada Bal GörmekMaddi manevi yönden kişinin sıkıntılarını aşması ve daha rahat bir yaşama kavuşmasıdır. Rüya gören kişinin sonraki yaşamında her bakımdan çok daha mutlu olacağını beyan etmektedir. Rüyada kaşıkla bal yediğini görmenin bir diğer tabiri ise sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürmektir. Çok ağır hasta olanların bu rüyayı gördükten sonra şifa bulup uzun bir yaşam sürdürdüklerine dair pek çok anlatım bulunmaktadır.

Rüyada ekmekle bal yemek

Kavuşma anlamındadır. Kişinin matlubu kabul ettiği kişiye veya çok fazla arzuladığı bir hedefe ulaşmasıdır. Bu manada ekmekle bal yemek rüyaları daha çok sevgiliye kavuşma veya hac görevini yerine getirme biçiminde yorumlanmıştır.

Rüyada bal peteği görmek

Rüyada görülen bal peteğinin özelliklerine göre farklı biçimlerde tabir yapılır: Güzel bir bal peteği görmek insanların mutlu olmasına yardımcı olmak, hayırlı bir işe aracılık etmek demektir. Rüya gören kişi bekarların evlendirilmesi, işsizlere iş temini ve evi olmayanların ev sahibi yapılması gibi hayır duası kazanacağı faaliyetlerde bulunacaktır. Normalden çok büyük bir bal peteği görmek kolay yoldan para kazanmak anlamındadır. Siyah renkte bal peteği görmek ise rüya sahibinin aceleci davranıp bazı fırsatları kaçırdığına işarettir.

Rüyada bal yalamak

Rüyada bal yalamak şu üç hususta müjde anlamına gelmektedir. Kişi, bol kazanç getirecek hayırlı bir yolculuk yapacaktır. Bu yolculuk neticesinde kişi öylesine büyük bir kazanç elde edecektir ki ömrünün sonuna kadar geçim derdi yaşamayacaktır. Hastaların bu rüyayı görmeleri şifa bulacakları yönünde tabir edilir. Özel hayatla ilgili sevinçli gelişme anlamındadır. Bekarlar için kısmetin açılması, evliler için eşler arasındaki muhabbetin artması veya evlat sahibi olunması demektir.

Rüyada süzme bal görmek

Aile fertlerinden birisinin düğününe delalet etmektedir. Yani kısa süre içinde yaşanacak bir evliliğin müjdecisidir. Rüya alimleri bu düğünü daha çok ailedeki genç kızlardan birisinin izdivacı (evlenmesi) biçiminde tabir etmişlerdir.Rüyada süzme bal görmenin bir diğer tabiri ise helal yoldan servet kazanmaktır.

Rüyada bal toplamak

Liderlikle tabir olunmaktadır. Rüyasında bal topladığını gören kişi bulunduğu bölgenin en itibarlı liderlerinden biri haline gelecektir. Eğer kişi rüyasında bal toplayıp halka dağıttığını görürse nesebinden bir kişinin (çocuğu veya torunu) tüm halkın tanıdığı bir alim olacaktır.

Rüyada bal satmak

Bir kişinin rüyada bal sattığını görmesi ilahi ikaz anlamında olup kaza-bela habercisidir. Rüya sahibinin de içinde bulunduğu büyük bir kazanın yaşanması ve ciddi sıkıntıların baş göstermesi demektir. Büyük alimler rüyasında bal sattığını gören kişilere dua ederek yüce Allah’tan hıfzolunmayı (korunmayı) dilemelerini tavsiye etmişlerdir. Ayrıca küçük de olsa bir miktar sadaka vermek de faydalı olacaktır. Zira sadaka bir hadisi şerifte de dile getirildiği gibi kaza-belayı defeder ve ömrün uzamasına vesile olur.

Rüyada bal satın almak

Rüya sahibinin temiz bir ahlaka sahip olduğu ve bu özellikleri ile örnek bir şahsiyet haline geldiğini ifade etmektedir. Bu manada kişinin takdir edilerek aynı şekilde davranması gerektiğini ifade eden ilahi bir işarettir.Rüyada bal satın almak aynı zamanda uzun süredir beklenen bir haberin alınması anlamında da yorumlanmıştır.

Rüyada bal dökmek

Kişinin kendi eliyle kendisine zarar vermesidir. Bu manada kişiye “Yaptıklarına dikkat et. Acele karar verme. Ciddi meselelerde güvendiğin insanlara danış. Karar verirken duygularına göre değil akıl ve mantığına göre hareket et.” mesajı vermektedir.

Rüyada bal kovanı görmek

Bir kişinin rüyasında bal kovanı görmesi bir akrabası ya da arkadaşı vasıtasıyla menfaat elde etmesidir. Kişinin yaşamında çok olumlu gelişmelerin görülmesini sağlayacak bir kişinin varlığına işaret eder. Bal kovanı aynı zamanda ailedeki kadınlardan biri aracılığı ile (anne, eş, gelin veya kız evlat) büyük bir mirasa konmak anlamındadır. Rüyada görülen boş bal kovanı ise malına haram karıştırmak anlamındadır. Boş kovan gören kişilerin bu manada tövbe istiğfar ederek kendilerine çekidüzen vermeleri büyük önem arz etmektedir.

Rüyada polen görmek

Bal görmek rüyaları genellikle olumlu tabir edilirken rüyada polen görmek şu iki olumsuz duruma işaret etmektedir. Rüya sahibinin herkesten sakladığı önemli bir sırrı açığa çıkacak ve kişi büyük sıkıntılar yaşayacaktır. Rüya sahibinin salgın bir hastalığa yakalanacağını haber vermektedir. Bazı alimler ise rüyada polen görmenin olumlu anlama geldiğini ve “ikiz bebek sahibi olmak” veya “pahalı bir hediye almak” biçiminde tabir edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir