Rüyada Beyaz Kedi Sevmek

Rüyada beyaz kedi sevmek, akrabasıyla yüz yüze gelmek veya biriyle görüşmek için yolculuğa delalet eder. Rüyada beyaz kedi gören kimse, bir kadınla dost olur. Rüyada beyaz kedi görmenin anlamı, bir görüşe göre yolculuktan elde edeceği işlerden çok para kazanmaya yorumlanır.

Rüyada beyaz kedi sevmek, biriyle dargınlık ve küslük varsa barışmaya delalet eder. Rüyada beyaz kedi gören kimse, bir rivayete göre yakın zamanda bir kadınla dost olur. Rüyada Beyaz tüylü kedi görmeyi, bazı yorumcular şöyle tabir etmiştir. Yolculuktan elde edeceği işlerden çok para kazanmaya işarettir. Rüyada beyaz tüy renkleri çok fazla olan kedi görmek, sağlık açısından büyük bir rahatlığa kavuşacağınıza delalet eder. Rüyada beyaz kedi görmenin tabiri hakkında, İslami ve diyanet görüşleri şöyledir.

Rüyanızın Olumlu ve Olumsuz Manası

Rüyada beyaz kedi sevmek olumlu iyi yönde tabirleri şunlardır.Bir kadınla dost olmak,Akraba ziyareti,Bekar için yakın zamanda evlilik,Yalnız ise, ferah ve neşe,Evli ise, kız çocuğu olur,Davacı ise davayı kazanır,Asi ise tövbe etmesine işarettir.Rüyada Beyaz kedi gören kimse, bu olumsuzlukları yaşar.Hayırlı olmayan bir işe girmek,Bir kadından, gam ve keder görür,Kadın hastanın vefatına,Bir kötülük ve bela olmasına delalet eder.

Rüyada Beyaz Kedi Görmek

Rüyada beyaz kedi sevmek hakkında, Bir başka rüya yorumcusu demiştir ki, o beldede kadın ve erkek bir birine karışacak derecede bir kavga olacağına delalettir. Beyaz kedi rüyası, bazı yorumculara göre korku duyulacak bir hadisenin meydana gelmesine işarettir. Rüyada beyaz kedi sevmek, bir kadınla dost olmak, bekar bir erkek için bir kadına gönül kaptırmak anlamına gelir.

Rüyada beyaz kedi kucaklamak iyidir ve kısa zamanda bir sevinç yaşanacağı anlamına gelir. Rüyada beyaz kediler görmek, kadınlar tarafından üzüntüye uğratılan bir kimse ve yaşayacağı kötü hadiseler olarak yorumlanır.Rüyada beyaz kedi ile oynamak, bir kadınla gönül eğlendirmek ve beddua almaya işaret eder.

Rüyada beyaz kedi oynatmak, bir kadına yapılan yardım ve sonrasında göreceği iyilik anlamına gelir. Rüyada beyaz kedi ısırması, iyi huylu bir kadından duyacağı kötü söz ve yaşanacak huzursuzluk ile yorumlanır.Kara Kedi ile alakalı tabirleri Rüyada Kara Kedi Görmek sayfamızdan okuyabilirsiniz.

Rüyada Beyaz Tüylü Kedi sevmek

Rüyada beyaz tüylü kedi sevmek, cevabını işiteceği ve pişman olup yüzünün kızaracağı bir kötü laf söyler. Rüyada beyaz tüylü kedi gören gören kimse, üzüntüye uğratılan bir kimse olarak yorumlanır.Rüyada beyaz tüylü kediler görmek, iş yapamasın diye haset eden kadınlara delalet eder. Bazı tabircilere göre, durumunun daha iyi olması için nazardan korunmalıdır.

Rüyada Beyaz Kediler Görmek

Rüyada beyaz kediler görmek, kedinin çok olması hırsız kadına işarettir. Rüyada beyaz kediler gören kimse, eğer iş yeri sahibi ise müşterilerinin çoğalmasına alamet olarak yorumlanır. Rüyada çok beyaz kediler görmek, kazanç, fazla emek, yorulmak demektir

.Rüyada Beyaz Yavru Kedi Sevmek

Rüyada beyaz yavru kedi sevmek, çok faydalı ve kazançlı işlere delâlet eder. Rüyada beyaz yavru kedi gören kimse, yakın zamanda bir müjde alır ve çok sevinir.Rüyada yavru beyaz kedi sevmek, evladı olmayan için çocuk, bekar için evlilik, işsiz için hayırlı bir iş kapısı ile yorumlanır. Rüyada yavru beyaz kedi gören kimse, eğer fakir ise yakın zamanda zengin olur.

Rüyada Beyaz Kedi Sevmek

Rüyada beyaz kedi sevmek, bir kadına gönül vermek veya dost olmak ile yorumlanır. Rüyada beyaz kedi seven kimse, bir iş planlarsa umduğu gibi olur.

Rüyada Beyaz Kedi ile Konuşmak

Rüyada beyaz kedi ile konuşmak, bir kadınla sohbet etmek ve iyilik görmek anlamına gelir. Rüyada beyaz kediyle konuşmak, kısmet ve nasibin artmasına işarettir.

Rüyada Beyaz Kedi ile Oynamak

Rüyada beyaz kedi ile oynamak, beklediği her istek ve arzusuna kavuşmuş olur. Rüyada beyaz kediyle oynamak, bazı tabircilerin görüşlerine göre, güzel ve hayırlı döneme girmeye delalet eder.

Rüyada Beyaz Kediye Sarılmak

Rüyada beyaz kediye sarılmak, Sıhhatli yaşamak, hiç kimseye nasip olmayacak kadar hayırlı eş ve evlat demektir. Rüyada beyaz kediye sarıldığını görmek, mükafat ve iyi bir akıbet demektir.

Rüyada Beyaz Kediye Yemek Vermek

Rüyada beyaz kediye yemek vermek, kardeşler arası iyi diyalog, manevi kuvvet ile yorumlanır. Rüyada beyaz kediyi beslemek, anne tarafından miras veya maddi destek görmek demektir.

Rüyada Beyaz Kedi Kovmak

Rüyada beyaz kedi kovmak, ayağına gelen fırsatı geri çevirmek ile yorumlanır. Rüyada beyaz kedi kovalayan kimse hakkında, bazı tabirciler demiştir ki, maddi ve manevi kazancını yitirmiş olmasından korkulur.

Rüyada Beyaz Kedi ile Uyumak

Rüyada beyaz kedi ile uyumak, bekar için ani bir evlilik kararı anlamına gelir. Rüyada beyaz kediyle uyumak, işsiz için iş sahibi olmasına, evli biri için ikinci bir işte çalışmak istemesine delalet eder.

Rüyada Beyaz Kedi Yavrusu Sevmek

Rüyada beyaz kedi yavrusu sevmek, baba tarafından gelen zenginlik, memuriyet demektir. Rüyada beyaz kedi yavrusu seven kimse, yakın zamanda çok istediği bir şeyi elde eder.

Rüyada Beyaz Kedi Tırmalaması

Rüyada beyaz kedi tırmalaması görmek, rüya sahibinin sevmediği söze, yakın zamanda biri tarafından üzüntüye düşürülmeye delalet eder. Rüyada beyaz kedi tırmalaması gören kimse, bir kadın tarafından maddi zarar görmesi muhtemeldir.

Rüyada Eve Beyaz Kedi Girmesi

Rüyada eve beyaz kedi girmesi, rüyayı gören bekar ise yakın zamanda kısmetiyle evlenir. Rüyada eve beyaz kedinin girmesi iyi huylu bir hanım ile dost olmak veya yakınlaşmak anlamına gelir.

Rüyada Beyaz Kedi Beslemek

Rüyada beyaz kedi beslemek, Sıhhatli yaşamak, hiç kimseye nasip olmayacak bir fırsat ile hayır ile amel etmeye işaret eder. Rüyada beyaz kedi besleyen kimse, iş sahibi olur ve çok hizmet edeni olur denilmiştir.Rüyada Beyaz Kedi AlmakRüyada beyaz kedi almak, kendinden hiç bir fayda görülmeyen lüzumsuz bir adamla tabir olunur. Rüyada kedi aldığını gören kimse, tiksindirici bir iş yapmaya, büyük bir sıkıntı yaşamaya işarettir.

Rüyada Beyaz Kedi Isırması

Rüyada beyaz kedi ısırması görmek, maddi sıkıntıya ve dara düşmeye yorumlanır. Rüyada beyaz kedi ısırması gören kimse, borca girer ve borcunu ödeyemez hale düşer.

Rüyada Beyaz Kediden Korkmak

Rüyada beyaz kediden korkmak, bilmediği bir şeyi öğrenmek ve çok şaşırmak anlamına gelir. Rüyada beyaz kediden korkan kimse, yakın zamanda bir ayrılık yaşar.

Rüyada Beyaz Kedi Miyavlaması

Rüyada beyaz kedi miyavlaması görmek, sıkıntı ve rahatsızlık, hastalık ile yorumlanır. Rüyada beyaz kedi miyavlaması gören kimse, dara düşer ve borca girer denilmiştir.

Rüyada Beyaz Kedi Saldırması

Rüyada beyaz kedi saldırması görmek, bu rüya üzücü bir haber almak ile yorumlanır. Rüyada beyaz kedi saldırması büyük bir sıkıntının habercisi olarak tasvir edilir.

Rüyada Beyaz Kedi Kucaklamak

Rüyada beyaz kedi kucaklamak, ticaretin kesilmesine ve tüccarın işlerinin karmakarışık olduğuna işarettir. Rüyada beyaz kedi kucaklayan kimse, çocuğu oluyorsa yakında olacağına delalet eder.

Rüyada Evden Beyaz Kedi Çıkarmak

Rüyada evden beyaz kedi çıkarmak, bir kadını yakınından kovmak veya evden birinin ayrılacağı anlamına gelir. Rüyada evden beyaz kedi çıkaran kimse, biriyle bağlarını koparır.

Rüyada Beyaz Kedi Öldürmek

Rüyada beyaz kedi öldürmek, hanımının veya en yakın akrabasından bir kadının vefatına delalet eder. Rüyada beyaz kedi öldüren kimse, büyük bir üzüntü yaşar ve kahrolur denilmiştir.

Rüyada Beyaz Kedi Emzirmek

Rüyada beyaz kedi emzirmek, hizmet etmek veya yardımlaşmak anlamına gelir. Rüyada beyaz kedi emziren kimse umduğunu kolayca elde eder ve muradına erer.

Rüyada Beyaz Kedi Hediye Almak

Rüyada beyaz kedi hediye almak, sürpriz ve güzel bir yolculuk anlamına gelir. Rüyada beyaz kedi hediye alan kimse, alim ve arif bir adamın kalbi girmek ile tefsir edilir.

Rüyada Kediyi Evden Dışarı Atmak

Rüyada kediyi evden dışarı atmak, her ne surette olur ise, olsun düşmanlık, felaket ile yorumlanır. Rüyada kediyi evden dışarı atan kimse, ev sahibinin zalim bir, Hükumetin emniyet güçleri tarafından, mahvedebileceğine işarettir.

Rüyada Mavi Gözlü Beyaz Kedi Görmek

Rüyada mavi gözlü beyaz kedi görmek, ahalisinin sapıtmışlığa veya belaya düşeceklerine delalet eder. Rüyada mavi gözlü beyaz kedi gören kimse, zor ve sıkıcı bir döneme girer bunalım yaşar denilmiştir.

Rüyada Beyaz Kedi İslami Rüyada beyaz kedi İslami görüşlere göre, Ahirete talip olan ümmetin salihlerinden bir kimse ile sohbet edeceğine delalet eder. Rüyada beyaz kedinin İslami tabiri, rızık, para ve servetinin artmasına, Din ve Dünyasının güzelleşmesine işarettir.Rüyada Beyaz Kedi Diyanet Rüyada beyaz kedi diyanet tabiri, rüyayı gören kimse erkek ise, Dünya’da hayır ve İslamı güzel yaşanması ile yorumlanır. Rüyada beyaz kedi görmenin diyanete göre anlamı. Uyanınca hayırlı bir haceti kolayca yerine gelir. forum0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir