Rüyada İnsan Öldürmek

Rüyada insan öldürmek günaha girmeye, korku ve kederlerinizden kurtulmaya, kişinin kendi kendisini öldürdüğünü rüyada görmesi kişinin tövbe etmesine ve iyiliğe erişmesine işaret eder.

Rüyada insanın öldürüldüğünü görmesi ömrünün uzun olacağına, hayırlı işlere, mal ve mülke dalalet eder. Rüyada birisinin boğarak öldürmek o kimseye kötülük yapmaya, birini boğmadan öldürmek iyiliğe ve mal mülke işaret eder.

Rüyada birini öldürdüğünü itiraf ettiğini görmek rütbe ve makama, çocuğunu öldürmek rızka nail olmaya, savaşta öldüğünü görmek şehadete yahut dünyalığa delalet eder.

Rüyada birini silahla öldürmek

Rüyada bir kimseyi öldürdüğünü görmek, onunla dost olacağını haber verir. Rüyada bir kimsenin diğer bir kimseyi katlettiğini görmek, katilin Maktul hayır ve menfaati olacagina; veya zulüm edeceğine; birini katlettiğini görmek, ona iyilik etmeye; kendinin katledildiğini görmek, ömrünün uzun olacağına delalet eder.Rüyada insan öldürmek

Rüyada bir kimseyi katlettiğini gören, o kimseye hayır ve menfaat sağlar. Bir cemaatin kendini zulmeden katlettiklerini görene, en büyük devlet adamı tarafından hayır ve menfaat hasıl olur. Bir kimseyi zulmeden katledildiğini gören, asi ve nefsine zulüm edici olur ve Allah, onun üzerine birini musallat eder.Rüyada insan öldürmek

Evladını katlettiğini görene Allah (cc) helal Rızk ihsan eder. Bir rivayete göre, rüya sahibi, mal ve dünya izzeti için evladına zulmeder. Birini katlettiğini ve maktulün cesedinden kan akıttığını görenin eline mal geçer. Eğer kan akmaz ise, mal hasıl olmaz.Rüyada insan öldürmek

Rüyada bıçakla adam öldürmek

Bir kimseyi katlettiğini, fakat bunun kim olduğunu bilmediği gibi muayene edilmediğini gören, düşmana galip olur ve gamdan kurtulur. Kendi nefsini katledildiğini gören, tövbeye muvaffak olur. Kendisinin boyu vurulmak suretiyle katledildiğini gören, eğer köle ise azat olur; gam ve kederden kurtulur; borçlu ise borcunu öder; eline çok mal geçer; eğer kendini bu suretle katleden adamı bilirse, ondan çok hayır görür. Eğer katil, kadın, yahut Hadım ağası veya buluğa ermemiş çocuk veya sakalsız sabi emir ise, rüya sahibinin vefatına delalet eder.Rüyada insan öldürmek

Rüyada birini boğarak öldürmek

Bir kadın rüyada zevcini katlettiğini görse, ona alakasi olmadığı bir günah ile töhmet eder. Bir küçük çocuğu katledip pişirdiğini gören, livata fiili işlediğini dolayı ayıplanırsın. Bir çocuğun katledip pişirildiğini ve etinin koparıldığını görmek, babasının zulme düçar olacağına işarettir. Bir cemaatin birbirlerini katlettiklerini görmek, halk arasında bid’at zuhuruna; bir insani katledip cesedini arkasına aldığını görmek, cezayı hak edeceğini ve hüsrana uğradınız olacağına delalet eder.Rüyada insan öldürmek

Rüyada birini öldürüp gömmek

Bazılarına göre; rüyada katil görmek, hacca gitmek isteyen kimse için muradına ermege; rüya sahibi hasta ise, şifaya işarettir. Bir kavle (söylentiye) göre, katil rüyası, belaya ve nimetlerden mahrum olmasından delalet eder. Bir hükümdar boyunlarını vurmak suretiyle tebasini katlettiğini görmek, ahalinin zulmünden kurtulmasına. Özgürlüğe kavuşmasına, hükümetten iyilik ve ihsan görmesine işarettir.Rüyada insan öldürmek

Rüyada birini öldürmek ve saklamak

Rüyada katil günah işlemeye işarettir. Nefsini katlettiğini gören, günahlarından tövbe eder. Bir insani katleyledigini gören, büyük bir günah işler. Kendisinin katledildiğini gören, çok yasar ve çok hayra nâil olur. Bir kişiyi boğazını kesmeyerek katlettiğini görmek, maktulün hayır ve menfaatine ulaşmasına delildir.

Bir nefis katlettiğini gören, keder ve gamdan kurtulur. Bir köle, efendisinin kendisini katlettiğini görse, azat olur. Bir katil işlediğini teyit ettiğini gören velayete ve halk arasında saygı makamına nail olur.Rüyada insan öldürmek

rüyada birini öldürmeye çalışmak

Rüyada bir insan öldürdüğünü gören kimse büyük günah işler. Bir kimse rüyada öldürüldüğünü görse, o kimsenin ömrünün uzun olmasına ve çeşitli kabilelerden çok hayra ve mala nail olmasına işarettir. Rüyada bir insan ya da hayvanı öldürmek; yaptığınız hataları düzeltmekte geç kaldığınız işarettir.Rüyada insan öldürmek

rüyada insan öldürmek ile ilgili aramalar

  • rüyada birini öldürmek diyanet
  • rüyada birini silahla öldürmek
  • rüyada bıçakla adam öldürmek
  • rüyada birini boğarak öldürmek
  • rüyada birini öldürüp gömmek
  • rüyada birini öldürmek ve saklamak
  • rüyada birini öldürmeye çalışmak
  • rüyada birinin birini öldürdüğünü görmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir