Rüyada Kedi Görmek

Rüyada kedi görmek, düzenbaz bir kadınla dost olmak veya hizmet görmektir. Rüyada kedi gören kimsenin hali güzel olur. Rüyada Kedi görmek şans ve kısmettir. Rüyada Kedi görmek hakkında! Ebû Sâid’ül Vaaz (r.a.) diyor ki: Kedinin tabirinde farklı görüşler olmuştur. Bazısı işini gören hizmetçi, bazıları da evin içindeki hırsız, dediler. Rüyada Kedi görmek hakkında, Nafı’ ve İbni Kesir (r.a.) demiştir ki: Ömrü uzun, Hali güzel Dünya’da kısmeti ve rızkı çok olur.

Rüyada kedi görmenin tefsiri hakkında, bazı alimler ihtilafta bulunmuşlar. Bir çoğu kedi görmenin tabirini görülme şekline göre değişmesinden bahsetmiştir. Rüyanın görülüş anına ve kediyi rüyada görme vasfına göre aşağı kısımda kedi hakkında görülmüş tüm rüyalar açıklanmıştır. Bazı yorumcular rüyada kedi gören kimse hakkında, düzenbaz kadına işaret eder yorumunda bulundular.Rüyada kedi gören kimse hakkında, bazı rüya yorumcuları demiştir ki; kadın hizmetli edinir, iş sahibi ise bir bayan işe alır. Rüyada Kedi görmenin bazı olumlu yönleri şunlardır. Hizmetçi, yardımcı, maddi destek veren bir kadın, güzel ahlaklı bir zevce demektir. Rüyada kedi görmekle alakalı olumsuz görüşler şunlardır. Kötü huylu kadın, ağzı bozuk bir adamdan azar işitmek veya üzücü bir hadiseye düşürülmek anlamına gelir.

Rüyada Kedi Görmek Ne Demek

Rüyada kedi görmek tabiri için, Kirmani (r.a.) diyor ki: , Hırsızın malı, hırsızlıkla elde edilen mal, çok zahmet ve sıkıntı çekerek para kazanmak, düşmanın şer ve hilesinden emin olunmasına işaret etmektedir.Rüyada kedi görmek keder, üzüntü ve düşmanlığı çağrıştırmaktadır. Diğer Rüya tabiri alimlerine göre: Rüyada kedi gören kimse, için şu yorumlar yapılmıştır. Hizmet eden kadın iyi huylu zevce ve birinden gelecek yardım demektir. Eğer biriyle küsmüş seniz kısa zaman içinde barış olacağının habercisidir. Rüyada Kedi eti gören kimse, bazen hırsız malına, bazen de çalıntı şeylerden elde edilen mal demektir.İmamı Abdulgani Nablusi (r.a.) demiştir ki: Rüyada kedi gören kimse, ticaret malı ve ihtiyacı olan ev eşyasına sahip olmaktır. Rüya sahibi için yeni alınacak kıyafettir, rüyada kedi görmenin manası şunları ifade eder, malı kazanırken kullandığımız ana kaynaklar.Rüyada Kedi ÖldürmekRüyada kedi öldürmek hakkında, Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Kediyi öldürdüğünü gören kimse, hırsız yakalar dahası hırsızlık yapan birini görür denilmiştir. Bazı tabircilerin görüşlerine göre, Rüyada kedi öldürmenin anlamı, bir şeyi öğrenmek ve onu bir başkasına anlatmak veya bir kimsenin ayıbını görmek ile yorumlanır. Kedi ölüsü görmek bir kadının vefatı ile yorumlanır.

Rüyada Kediyle Konuşmak

Rüyada kediyle konuşmak hakkında, Abdulgani Nablusi (r.a) demiştir ki: çok sıkıntı çekerek para kazanmaya işarettir. Rüyada kedinin insan sesi çıkarması uzun süren hastalığa yorumlanabilir.

Rüyada Kedi Tırmalaması Görmek

Rüyada Kedi Tırmalaması Görmek bir rivayete göre, uzun bir hastalığa tutulup sonra şifa bulmaya yorumlanır. Bazı rüya yorumcusuna göre, Kedi tırmalaması bir kadın ile münakaşa etmek demektir.Rüyada kedi tırmalaması görmek, şiddetli bir üzüntü ve kedere düşüp daha sonra, Allahu Tealâ’nın izni ile şifa bulmaya delalet eder.

Rüyada Kediyle Oynamak

Rüyada kediyle oynamak yalan, üzüntü, belâ ve birisiyle gizli anlaşma yapmak anlamına gelir. Rüyada kedi oynatmak vaktini boşa geçirmek, faydasız bir iş ile uğraşmak demektir.

Rüyada Kedi Oynaması Görmek

Rüyada kedi oynaması görmek hakkında, Câferi Sâdık (r.a.) buyuruyor ki: her cinsten çok eşyaya sahip olmaya, emel ve ümidine nail olacak faydalı şeyleri bırakıp boş heveslere kapılmaya tabir olunur.

Rüyada Yavru Kediyle Oynamak

Rüyada yavru kediyle oynamak kıymet, güç ve nimetle, Bir başka rüya yorumcusuna göre: önemli bir şahsın kendisine yardım etmek istemesi, mutlu vakit geçireceği bir ziyaret veya seyahat etmek ile yorumlanır.

Rüyada Kedinin Fareyle Oynaması

Rüyada kedinin fareyle oynamasını gören kimse, sevdiğinin yolundan gider denilmiştir. Rüyada kedi ve fare oyunu görmek iki şekilde tabir olunur, sevdiğinin uzaklaşması, birinden soğumak demektir.

Rüyada Kedi Fareyi Yakalıyor Görmek

Rüyada kedi fareyi yakalıyor görmek istediğini elde etmek ile yorumlanır. Rüyada kedinin fare tutması veya yemesini görmek, bir şeyi kolay elde etmek anlamına gelir. Rüyada kedi fare yakılıyor görmek, Eğer rüya sahibi dinine bağlı ise, garip bir ilim öğrenir.Rüyada Kedi SevmekRüyada kedi sevmek, Dünya’da arzu ettiklerine sahip olur. Rüyada kedi sevmeyi gören kimse, birine sevdalanır, iyi bir haber alır ve başkasına karşı muhabbet ile tabir edilir.

Rüyada Kedi Beslemek

Rüyada Kedi Beslemek, İşlerinin çözümü zor ve karışık olur ve sonradan kolaylaşır denilmiştir. Rüyada kedi beslemek rüya sahibinin sabırlı ve kararlı olacağına, birine yardım etmek ile yorumlanır.

Rüyada Kedi Miyavlaması Duymak

Rüyada kedi sesi duymak başına gelecek olan bir beladır. Rüyada kedi miyavlaması duymak, hizmetçi ve yardımcıların şikayet etmesi, çalışanlarının memnun olmadıklarına delalet eder

Rüyada Kedi Okşamak

Rüyada kedi okşamak bir rivayete göre, güzel ve ahlakı iyi, helal lokma yemiş bir kadın ile evlenir. Rüyada kedi sırtı okşamak mükafat görmek veya ödül almaktır.

Rüyada Kedinin Sürtünmesi

Rüyada Kedinin Sürtünmesi görmek, şerefli, cömert, hayırlı, faydalı ve kazançlı işleri yapan bir kişiye işaret eder.

Rüyada Eve Kedi Girmesi

Rüyada eve kedi girmesi hizmetçi ve bir kadın ile yorumlanır. Rüyada eve kedi girmesi gören kimse, şerefli, cömert bir davranışta bulunur.

Rüyada Vahşi Kedi Görmek

Rüyada vahşi kedi görmek, çirkin, ahlaksız, haram ile servet kazanmış bir kadın diye tabir edilir.

Rüyada Doğum Yapan Kedi Görmek

Rüyada doğum yapan kedi görmek sevinç ve müjde olarak yorumlanır. Rüyada doğum yapan kedi gören kimse, kısa zamanda bir sevinç yaşar ve çok mutlu olur.

Rüyada Kediyle Yatmak

Rüyada kediyle yatmak bekar biri görürse yakın zamanda evlilik kararı almasına işarettir. Rüyada kediyle yatan kimse, birine karşı kalbinde ani bir sevgi, aşk, muhabbet başlar.

Rüyada Kediyle Konuşmak

Rüyada kediyle konuşmak bir kadınla tartışma yaşamaya delalet eder. Rüyada kediyle konuşan kimse, bir rivayete göre bir kadını kendine dost edinir denilmiştir.

Rüyada Kedi Yalaması Görmek

Rüyada kedi yalaması görmek, Dünya işlerinin ona zor gelmesine, eğer eşi Saliha ise, dini işlerini tehir etmesine delalet eder. Rüyada Elini kedi yalaması görmek, birinin sizden borç isteyeceği anlamına gelir. Rüyada kedinin elinizi emmesi ve yalaması, sizden yaşı ufak birinin yardım isteyeceğine delalet eder.

Rüyada Kedi Eti Yemek

Rüyada kedi eti yemek kötü durumlardan meydana gelecek bozgunculuğa delalet eder. Bazı rüya yorumcusu demiştir ki: Rüyada kedi eti yemek bir kadının malını yemekle tabir edilir.

Rüyada Kuyruksuz Kedi Görmek

Rüyada kuyruksuz kedi görmek, bir kadının kusurunu görmek ve ona eleştiri yapmak istemekle tabir edilir. Dikkat edilmesi gereken husus ise bunu yapmaması gerektiğidir.

Rüyada Kedi Kovalamak

Rüyada kedi kovalamak, iki şekilde yorumlanır. Kedi kovalayan eşine hiddetlenir, sevdiği birinden ayrılır veya ona hak etmediği şekilde hakaret eder.

Rüyada Kedi Yemek

Rüyada kedi yemek bir kadının malına işaret eder. Rüyada kedi yemek mal ve para ile tabir olunur. Rüyayı gören kimse kısa sürede rahata kavuşur.

Rüyada Kedi Boku Görmek

Rüyada kedi boku görmek menfaati olmayan bir kimse ile dostluk kurmak olarak tabir edilir. Rüyada kedi boku veya dışkısı görmek aynı şekilde tabir olunur.

Rüyada Aç Kedi Doyurmak

Rüyadakedi doyurmak rüyayı gören kimse bekar ise, güzel ve ahlakı iyi, helal lokma yemiş bir kadın ile evlenmesine işarettir.

Rüyada Yavru Kedi Beslemek

Rüyada yavru kedi beslemek evladından hayır ve iyilik göreceğine işarettir. Rüyada yavru kedi beslediğini gören kimse, cömert bir idareci veya bir kimseden bol ihsan görür.

Rüyada Kedi Bıyığı Görmek

Rüyada kedi bıyığı görmek ihsan sahibi cömert büyük bir kimseye hizmet etmektir. Rüyada kedi yüzü ve bıyığı gören kimse bir kadınla yakın dostluk kurar.

Rüyada Kedi Sürüsü Görmek

Rüyada kedi sürüsü görmek iyidir. Hanesi genişler, işleri büyür. Rüyada kedi sürüsü gören kimse, istediğini kolay elde eder.

Rüyada Kedi Sidiği Görmek

Rüyada kedi sidiği görmek sıkıntı, hüzün ve kaygılanmak ile yorumlanır. Rüyada kedi sidiği gören kimse, kısa bir süre hayata sanki küser ama etkilenmesin bir süre sonra normale döner.

Rüyada Kedi İşemesi Görmek

Rüyada kedi işemesi görmek sıkıntıdır. Bunalıma girmek ve şüphe duymakla yorumlanır. Rüyada kedi işemesi gören kimse, bir şeye kısa süreliğine dertlenir.

Rüyada Kedi Patisi Görmek

Rüyada kedi patisi görmek, çaresiz kalmak veya ani bir karar ile seyahate çıkmak anlamına gelir. Rüyada kedi patisi gören kimse, sertliği kaybolur ve kuvveti de zayıflar.

Rüyada Kedi Tüyü Görmek

Rüyada kedi tüyü görmek, şecaate, kalbin kuvvetine, kerem ve cömertliğe, hayır ve hasenat işlemeye delalet eder. Rüyada kedi tüyü gören kimse, istediğini kolay elde eder

Rüyada Kedi Pisliği Görmek

Rüyada kedi pisliği görmek, üzüntü duyacak bir haber alır. Rüyada kedi pisliği gören kimse, dertli bir kimseyle kelam eder ve ona yardım etmeye karar verir.

Rüyada Kedi Postu Görmek

Rüyada kedi postu görmek, o bölge halkı için hayır ve berekettir. Rüyada kedi postu gören kimse, haramdan sakınır, aile saadetini ve mutluluğu elde eder.

Rüyada Kedi Pençesi Görmek

Rüyada kedi pençesi görmek, bereketli rızka delalet eder. Rüyada kedi pençesi gören kimse, rahata ve fukaraya lütuf ve ihsan ile nasiplenir.

Rüyada Kedinin Peşinden Gelmesi

Rüyada kedinin peşinden gelmesi, hakkında bazı tabircilerin yorumu: terbiyeli bir kadın ile evlenir. Rüyada kedinin peşinde koşması, bir kadın ile kurulacak dostluğun habercisidir.

Rüyada Kedi Zıplaması Görmek

Rüyada kedi zıplaması görmek, bunun zıddı haramı önemsemeye işaret eder. Rüyada kedi zıplaması gören kimse, işlerinden halkın fayda gördüğü kişi anlamına gelir.

Rüyada Kedi Zehirlemek

Rüyada kedi zehirlemek, iki kadının birbirlerine kötü söz söylemelerine işarettir. Rüyada kedi zehirlediğini gören kimse, bilerek günah ve hata eder denilmiştir.

Rüyada Zayıf Kedi Görmek

Rüyada zayıf kedi görmek, beğenilmeyen bir adamla veya Hindli bir kadın ile dostluğa tabir edilir.

Rüyada Kedi Tekmelemek

Rüyada kedi tekmelemek iyidir, sıkıntılı, çözümü zor bir iş, eziyet ve eğer kediden zahmet ve zarar görürse iyi değildir.

Rüyada Kedi Tutmak

Rüyada kedi tutmak evlilik kararı almak ile yorumlanır. Rüyada kedi tutan kimse, bir karar alır ve acele eder hataya düşmesinden korkulur.

Rüyada Kedi Mırlaması

Rüyada kedi mırlaması görmek, uyarı ve ikaz anlamına gelir. Günah ve haramda ısrar etmekten vazgeçmesi gerekir. Rüyada kedi mırlaması duyan kimse, bir iş eder ve pişman olur.

Rüyada Kedi Maması Görmek

Rüyada kedi maması görmek, iki şekilde yorumlanır. Hazır bir iş, hizmet etmesi için birinden yardım istemek veya yardım görmektir.

Rüyada Kedi Memesi Görmek

Rüyada kedi memesi görmek, evli ise, kocasına, çocukları var ise, çocuklarına, veya ailesi veya yakınlarından gelecek yardım ve hizmet ile yorumlanır.

Rüyada Kedi Yıkamak

Rüyada kedi yıkamak, iş değişikliği demektir. Rüyada kedi yıkayan kimse, evini veya aracını yada işini değiştirir. Bu rüya hakkında yaşanacak bir hayrın habercisidir.

Rüyada Kedi Yuvası Yapmak

Rüyada kedi yuvası görmek, ev ve iş yeri ile tabir edilir. Eğer yuva güzel ve temiz ise evi ve hanesi kişinin ferah olması anlamına gelir.

Rüyada Uyuyan Kedi Görmek

Rüyada uyuyan kedi görmek, maddi anlamda sıkıntıya düşmek demektir. Rüyada uyuyan kedi gören kimse, bir şeye dertlenir.

Rüyada Kedi Kucaklamak

Rüyada kedi kucaklamak, bir kadınla yakınlaşmak anlamına gelir. Rüyada kedi kucaklayan kimse, eğer ehil değil ise büyük ve kazançlı bir iş yapar.

Rüyada Kedi Dövmek

Rüyada kedi dövmek, tüccar ise, zarara, sıhhatli için hastalık olup şiddetli sıkıntı, zorluk ve darlığa düşmeye delalet eder. Rüyada kedi döven kimse iyi bir iş etmez ve zarara uğrar.

Rüyada Kedi Doyurmak

Rüyada kedi doyurmak, din ve Dünyalarında halka fayda görecekleri bir işte yardıma delalet eder. Rüyada yavru kedi doyurmak, küçük sevaplar ve yardımlar yapmak demektir.

Rüyada Kedi Doğurması

Rüyada kedi doğurması görmek, müjde ve bereket demektir. Rüyada kedi doğurması gören kimse, istediği gibi bir eş veya hizmetçi bulur.

Rüyada Kedi Dişi Görmek

Rüyada kedi dişi görmek, neye niyet etmiş ise, yolda zahmet, gam, keder ve hüzünle karşılaşacağına delalet eder.

Rüyada Kedi Dili Görmek

Rüyada kedi dili görmek, iftira atmaya, fitne ve fesada işarettir. Rüyada kedi dili gören kimse, bir hata eder bu rüya uyarı mahiyeti olarak kabul edilmelidir.

Rüyada Hamile Kedi Görmek

Rüyada hamile kedi görmek, çok kıymetli ve kerem sahibi olup hakkında isnad olunan hallerden ve kötülükten uzak ve münezzeh olmaya işaret eder.

Rüyada Kedi Kafası Görmek

Rüyada kedi kafası görmek, emrinde çalışan işçi, hizmetçi veya yardımcıya delalet eder.

Rüyada Kedi Kavgası Görmek

Rüyada kedi kavgası görmek, maddi anlamda zarar ve mal kaybına işaret eder. Rüyada kedi kavgası gören kimsenin, işleri bozulur ve dağılır.

Rüyada Kedi Bağırması Görmek

Rüyada kedi bağırması görmek, üzüntü ve keder demektir. Rüyada kedi bağırması gören kimsenin, umudu bir şeye azalır ve biriyle bunu paylaşır hata eder denilmiştir.

Rüyada Gri Kedi Görmek

Rüyada gri kedi görmek, rüya sahibinin maksatlarına ulaşmasına delalet eder. Rüyada gri kedi gören kimsenin, işleri kolaylaşır ve muradı yerine gelir.

Rüyada Siyah Kedi Görmek

Rüyada siyah kedi görmek, sinsi kadın ve asi düşman olarak yorumlanır. Tüm tabirciler hem fikirdir. Rüyada siyah kedi gören kimsenin, işleri bozulur ve hanesine istemediği biri gelir.

Rüyada Sarı Kedi Görmek

Rüyada sarı kedi görmek hastalık veya uzun süren sıkıntı ile yorumlanır. Rüyada sarı kedi gören kimse, , hoşa gitmeyecek kadar laf işitir ve üzüntüye düşer.

Rüyada Beyaz Kedi Görmek

Rüyada beyaz kedi görmek, sıhhatli vücut, uzun ömür, servet ve para demektir. Rüyada beyaz kedi gören kimse, nimet, hayır, bereket ve miras üzerine bir şey elde eder.

Rüyada Yaralı Kedi Görmek

Rüyada yaralı kedi görmek, bir kadının iyi manada kendisine yüzünü çevirmesine işarettir. Rüyada yaralı kedi gören kimse, normal hayatında bir kadına yardım ederse iyi bir iş yapmış olur.

Rüyada Azgın Kedi Görmek

Rüyada azgın kedi görmek, bir iftiraya uğramaya, birçok kadının birbirleriyle çekişip kavga etmesine işaret eder.

Rüyada Kedi Leşi Görmek

Rüyada kedi leşi görmek, yaşadığı yerde acayip hadiseler olup bazı kimselerin ortalığı bulandırmaya çalışmalarına tabir edilip, pek hayırla yorumlanmaz.

Rüyada Ölmüş Kedi Görmek

Rüyada ölmüş kedi görmek, bereketsiz ve darlığa delalet eder. Rüyada ölmüş kedi gören kimse, bir kadından ayrılır veya biriyle bağlarını kopartır.

Rüyada Kediye Çarpmak

Rüyada kediye çarpmak, insanların para ve servetinden haksız olarak gasp ederek almaya tabir edip, yorumlanır.

Rüyada Kedi Gözlü İnsan Görmek

Rüyada kedi gözlü insan görmek, devamlı rızka ve yararlı giyeceğe alamettir. Rüyada kedi gözüne benzeyen gözleri olan kimse için şöyle tabir yapılmıştır, aldatan ve kandıran kişi olarak yorumlanır.

Rüyada Kedi Yüzü Görmek

Rüyada kedi yüzü görmek, zararla beraber servet ve para kazanmaya delalet eder. Rüyada kedi yüzü gören kimse, bir kadına muhabbetle gönül koyar denilmiştir.

Rüyada Kedi Yüzlü Yılan Görmek

Rüyada kedi yüzlü yılan görmek, düşman ve tuzak ile yorumlanır. Rüyada kedi yüzlü yılan gören kimse, bir kadından düşmanlık görebilir dikkat etmesi ve korunması gereklidir.

Rüyada Kedi Satın Almak

Rüyada kedi satın almak, bazı tabirciler demişler ki: günahtan sakınır ve takva sahibi olur. Rüyada kedi satın alan kimse için şunlar esastır. Şuurlu, idrak sahibi ve bilerek ibadet ve takatte bulunur.

Rüyada Van Kedisi Görmek

Rüyada Van kedisi görmek, bir astrolog veya medyum tarafından haber verilecek olaylara delalet eder. Rüyada Van kedisi gören kimse, bilmediği bir şeyi öğrenir ve hayırlı bir karar verir.

Rüyada Siyam Kedisi Görmek

Rüyada siyam kedisi görmek, zor bir işi başarmak ve şöhret ile tabir edilir. Rüyada siyam kedisi besleyen kimse, Bir şeye aşırı sevgi göstermek ve hırslı olmak gaflet ve dinde olan zayıflık ile yorumlanır.

Rüyada Kedi Emmesi Görmek

Rüyada kedi emmesi görmek, beş çeşit tabir edilir: Aile, mal, nimet, hizmetçi ve yardımcılar. Rüyada kedi emmesi gören kimse, bazı yorumcuların tabirine göre ailesinden uzak düşer şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Çok Kedi Görmek

Rüyada çok kedi görmek, Bazı rüya yorumcularına göre aşk dinde bozukluk, malda noksanlıktır. Rüyada çok kediler gören kimse, elinden para çıkması olarak yorumlanır. Rüyada Çok fazla kedi gören kimse, istemediği halde bir yolculuk yapacağına delalet eder.

Rüyada Kedi Satmak

Rüyada kedi satmak, maddi ve manevi rahatlık ile yorumlanır. Rüyada kedi satan kimse, ummadığı yerden kazanç ve mal elde eder.

Rüyada Kedi Hediye Almak

Rüyada kedi hediye almak, istediği kadar bir kazanç sağlayacağı iş ile yorumlanır. Rüyada kedi hediye alan kimse, evlenir veya ev sahibi olur denilmiştir.

Rüyada Kedi Fare Görmek

Rüyada kedi fare görmek, İbni Kesir (r.a.) diyor ki: Dünya sorunlarından kurtulup güzelce yaşamaya, hüzünden feraha vasıl olmasına işaret eder. Rüyada kedi fare gören kimse, Yolcu ise, evine selametle geri döner gelir.

Rüyada Kedinin Ağzında Fare Görmek

Rüyada kedinin ağzında fare görmek, işlerin yolunda olacağına delalet eder. Rüyada kedinin ağzında fare gören kimse, ümit etmediği bir yerden eline para geçmesi demektir.

Rüyada Fare Yiyen Kedi Görmek

Rüyada fare yiyen kedi görmek, Hüzün, üzüntü ve kederden kurtulup genişlik ve bolluğa erer, yolculuk eder. Rüyada fare yakalayıp yiyen kedi görmek, rüya sahibi için sevineceği bir haber olarak yorumlanır.

Rüyada Kedi Fare Kovalaması Görmek

Rüyada kedi fare kovalaması görmek, halkın geleceğinin kötü, çirkin ve beğenilmeyen almasına delalet eder. Rüyada kedi fare kovalaması gören kimse, rüya sahibi için sevince ve neşe ile mal kazanmaya işarettir.

Rüyada Kedi Çağırmak

Rüyada kedi çağırmak hastalık, karanlık ve korkunç yerlerde yalnız kalmak, tövbe etmek demektir. Rüyada kedi çağıran kimse, bir kadınla dost olmak ister.

Rüyada Oyuncak Kedi Görmek

Rüyada oyuncak kedi görmek, biri tarafından kandırılmak veya yanlış yönlendirilmek demektir. Rüyada oyuncak kedi gören kimse, istemediği bir şeyi zorla sahiplenmek zorunda kalır.

Rüyada Kedi Heykeli Görmek

Rüyada kedi heykeli görmek, zahmet ve meşakkat çekmek anlamına gelir. Rüyada kedi heykeli gören kimse, zor duruma düşer ve maddi zarar görür.

Rüyada Kedi Tırnağı Görmek

Rüyada kedi tırnağı görmek, bir kadından laf ve söz işitmeye delalet eder. Rüyada kedi tırnağı gören kimse, biriyle kavga eder veya ayrılık yaşar.

Rüyada Kedi Atlaması Görmek

Rüyada kedi atlaması görmek, para ve mallarından halka esirgemeden bol bol veren kimseye delalet eder. Rüyada kedinin bir yerden bir yere atladığını gören kimse, bir kimseyle memnun olacağı bir seyahate çıkar.

Rüyada Kedinin Konuşması

Rüyada kedinin konuşması görmek, fakirlik ve ihtiyaçtan kurtulmak anlamına gelir. Rüyada kedinin konuşmasını gören kimseye bir kadın içini döker ve bilmediği her şeyi rüya sahibine yakın zamanda anlatır.

Rüyada Kedi Çişi Görmek

Rüyada kedi çişi görmek, ölüm haberi almak ve hastalık anlamına gelir iyi değildir. Rüyada kedi çişi gören kimse, işini bozmak isteyen bir kimsenin kötü sözüne veya musibetine uğrar.

Rüyada Kedi Çişi Kokusu

Rüyada kedi çişi kokusu görmek, hastalık, sıkıntı ve gamdır. Rüyada kedi çişi kokusu görmek, çevresinde istemeyen, çekemeyenlerin sayısının artmasına delalet eder.

Rüyada Kedi Çişi Temizlemek

Rüyada kedi çişi temizlemek, bir rivayete göre, Elindeki faydalı ve kazançlı işleri birbir elinden su gibi akar gider. Rüyada kedi çişi temizleyen kimse, bilmediğiniz bir şeyi öğrenmek ve tedbir almak anlamına gelir.

Rüyada Kedi Sesi Duymak

Rüyada kedi sesi duymak, Eğer biriyle aralarında düşmanlık varsa düşmanının kendisinden korkmasına işaret eder. Rüyada kedi sesi duyan kimse, biriyle uzun bir konuşma yapar, kedinin garip sesler çıkarması, düşmanının bozguna uğramasına delalet eder.

Rüyada Kahverengi Kedi Görmek

Rüyada kahverengi kedi görmek, malın zayi olması ve kötü sonu üzücü bir hadisenin yaşanması anlamına gelir. Rüyada kahverengi kedi gören kimse, sabır etmesi gerektiğine ve işlerinde azmini, gayretini korumasına delalet eder.

Rüyada Kediye Ekmek Vermek

Rüyada kediye ekmek vermek, rüyayı gören zengin ise, servet ve parası artar. Rüyada kediye ekmek veren kimsenin, işleri yoluna girer, saadeti artar ve mertebesi yükselir.

Rüyada Kediye Basmak

Rüyada kediye basmak, malının ve servetinin elinden kayıp olmasına delalet eder. Rüyada kediye basan kimse, zor bir döneme girer ve maddi sıkıntılar çeker.

Rüyada Kediye Et Vermek

Rüyada kediye et vermek, hakim, müdür, önder veya lider olmak gibi üst düzey görevlerde bulunmaya işarettir. Rüyada kediye et veren kimse, ehil ve layıksa maddi kazanç ve iş olanakları artar. Rüyada kediyi etle beslemek, çevresinde her kesi memnun etmek demektir.

Rüyada Kediye Sarılmak

Rüyada kediye sarılmak, ehliyet ve liyakati nazarı dikkate alınır, herhalde bu rüya hayırlı olarak yorumlanır. Rüyada kediye sarılan kimse, o köy ve mahalle halkı arasında çok sevilir.

Rüyada Kediye Süt Vermek

Rüyada kediye süt vermek, insanlar arasında faydalı ve kazançlı işler yapmaya yorumlanır. Rüyada kediye süt veren kimse için, güç birliği kurmak ile meşgul olmasına tabir olunur.

Rüyada Kediye Taş Atmak

Rüyada kediye taş atmak, malının ve servetinin heder olmasına delalet eder. Rüyada kediye taş atan kimse, bir kadınla kavga eder veya birini suçlar.

Rüyada Kediye Tekme Atmak

Rüyada kediye tekme atmak, bir kadın ile kavga etmek ve kadın kimseyle olan dostluğun bitmesidir. Rüyada kediye tekme atan kimse, bazı tabircilere göre maddi zarar etmek anlamına gelir.

Rüyada Kediye Yemek Vermek

Rüyada kediye yemek vermek, rüyayı gören kimse dünyevi faydalı işlerinin yürütülmesinde salahiyet sahibi olur. Rüyada kediye yemek veren kimse, muradına erer ve bir hayırda bulunur.

Rüyada Kediye Mama Vermek

Rüyada kediye mama vermek, iş için hizmet eden kimselerin artması demektir. Bazı rüya yorumcuları rüyada kediye mama vermeyi görmeyi, uzun ömürlü olmak ve hayırda bulunmak olarak yorumlamıştır.

Rüyada Kediye Balık Vermek

Rüyada kediye balık vermek, çevresine esirgemeden bol bol veren veremese de vermek arzusu güden bir kimseye işarettir. Rüyada kediye balık veren kimse, bir kısmetini veya işini kadın biriyle paylaşır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir