Rüyada Sarı Yılan Görmek

Rüyada sarı yılan görmek; iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza, sarı yılanın sürünerek size doğru geldiğini görmek; düşmanlarınızın birleşerek size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına, sarı yılanla boğuşup öldürdüğünüzü görmek; bir düşmanınızı yeneceğinize, sarı yılan eti yemek; bir işten fayda elde etmeye, sarı yılan ile konuşmak; düşman ile barışmaya işarettir.

– Gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine;

– Vücudunun herhangi bir yerinden sarı yılan çıktığını görmek Aile fertlerinden birinin düşmanlığına,

– Ağızdan sarı yılan çıkması kötü söz söyleyerek bundan zarar görmeye,

– Yastık veya yatağı üzerinde sarı yılan öldürmek işinin vefat etmesine,

– Boğazından sarı yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin yaklaşmasına,

Sarı yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye,

Sarı yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galip gelmeye,

Sarı yılan tutmak korktuğu şeyden emin olmaya,

Sarı yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere,

– Büyük sarı yılan büyük ve güçlü düşmana,

– Küçük sarı yılan zayıf düşmana,

– Ağzına sarı yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya,

Sarı yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye,

– Yir yere sarı yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına,

– Başının üzerinde sarı yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya,

– Kap dolusu sarı yılan görmek Müslümanlara buğzetmeye,

– Yeşil sarı yılan din düşmanına

– Etrafında sarı yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine,

Sarı yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya,

– Evde görülen sarı yılan evdeki düşmana, hariçte görülen sarı yılan dışarıdaki düşmana,

Sarı yılanın eti, kemiği ve derisi düşmanın malına,

Sarı yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye,

Sarı yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya,

Altın, Gümüş ve diğer madenlerden sarı yılan görmek büyük hayra, – Arkadan yürüyen sarı yılan hileli düşmana,

Rüyada Sarı Siyah Yılan GörmekRüyada sarı siyah yılan görmek

Sarı yılan Rüyada iri ve uzun sarı yılan görmek, korkuya işarettir.Bazen de, iri ve uzun sarı yılan, Aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir. Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komşuya işarettir.İri ve uzun bir sarı yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail otur. Rüyada sarı yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir.Sarı yılan, mal sahibi düşmandır. Sarı yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o sarı yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır. Sarı yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Eğer sarı yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur. Kendisini sarı yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir.Rüyada sarı yılanı yaktığını görse, düşmanım katleder ve düşmanlarına galip gelir. Sarı yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka bir yere gider.Küçük sarı yılan, küçük çocuktur. Küçük bir sarı yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder.Rüyada, sokaklarda sarı yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir. Sarı yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder. Siyah sarı yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddeti isidir. Sarı yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır.Bir kimse rüyada, sarı yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanın tasallutuna işarettir.Rüyada sarı yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbeder ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar.Eğer sarı yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan Ümit kesilir.Kendi döşeğinde bir sarı yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder.İki parça edilmiş sarı yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada sarı yılanın erini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. Sarı yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur. Sarı yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı otur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder. Sarı yılanın zehir’i kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır.

 

Rüyada iri ve uzun sarı yılan görmek, korkuya işarettir. Bazen de, iri ve uzun sarı yılan görmek, Aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir. Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve serli komsuya işarettir. iri ve uzun bir sarı yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail olur.

Rüyada Sarı Benekli Yılan GörmekRüyada sarı benekli yılan görmek

Rüyada sarı yılan görmek, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir. rüyada sarı yılan görmek, mal sahibi düşmandır. sarı yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o sarı yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır. Rüyada sarı yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Eğer sarı yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur. Kendisini sarı yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir. Rüyada sarı yılanı yaktığını görse, düşmanım katleder ve düşmanlarına galip gelir. sarı yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka bir yere gider. küçük sarı yılan, küçük çocuktur. küçük bir sarı yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder. Rüyada, sokaklarda sarı yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir.

 

Rüyada sarı yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder. Siyah sarı yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddeti isidir. sarı yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır. Bir kimse rüyada, sarı yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanin tasallutuna işarettir. Rüyada sarı yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbe der ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar.

Rüyada sarı yılan ısırdığını görmek

Eğer sarı yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümit kesilir. Kendi döşeğinde bir sarı yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanimi vefat eder. iki parça edilmiş sarı yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada sarı yılanın erini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. sarı yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur. sarı yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı otur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder. sarı yılanın zehir’i kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbe der ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır.

Rüyada suda sarı yılan görmek

Sarı yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir. Kendi evinin sarı yılanlarla dolduğunu ve onlardan korkmadığını görse, o kimse kendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarını görür. Rüyada görülen Su sarı yılanları maldır. Rüyada yakasında ve kolunda, korkmadığı beyaz ve küçük sarı yılanın olduğunu görmesi, faydalı maldır. Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden bir takim yumuşak sarı yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş bir takim Altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine işarettir.

Rüyada sarı beyaz yılan görmek

Rüyada arkadan yürüyen sarı yılan hileli düşmandır. sarı yılanların gözü önünde yürüdüklerini ve etrafında dolaştıklarını gören kimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana işarettir. Bir sarı yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa, düşmanından emin olur ve ona zafer bulur. Ölmüş bir sarı yılan görse, kendi çabası olmadan Allah-u Teala düşmanım helak eder. Zarar ve ziyan vermeksizin birtakım sarı yılanların evine girip çıktıklarını görse, bu rüya akrabalarından olan düşmana işarettir. O sarı yılanları yine ayni şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanının yabancılardan olmasına işarettir. sarı yılanı iki parça ettiğini görse, düşmanın düşmanlığını yarıda keser, düşmanlık ve hilesini yapmaktan onu meneder.

Rüyada Sarı Yılan ÖldürmekRüyada sari yilan öldürmek

Bir şehirde sarı yılanların oldu karini ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse, o şehre sahip olur. sarı yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse, rahat, ferahlık ve sevince erişir. sarı yılanın yüksek bir yerden indiğini görse, o yerde bir lider ölür. sarı yılan eti yediğini gören kimseye, sevinç, menfaat ve izzet isabet eder. Bir yerden bir sarı yılan çıktığını görse, o yerde meydana çıkacak bir azaba işarettir. sarı yılanın, kendisini yuttuğunu gören kimse, devlet ve saltanata nail olur.

 

 

Rüyada Sarı Yılan Görmek

Rüyada sarı yılandan kaçmak

Başında sarı yılan olduğunu görenin sanı devlet ricali yanında yüce olur. Rüyada sarı yılanları çiğneyerek onların aralarında gezinmek, dereler dolusu, sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir. Bazen de sarı yılan küffara ve bidat sahiplerine işarettir. sarı yılan, Sel ve devlete işarettir. Bir kimse bir sarı yılan öldürdüğünü görse, bir kadınla evlenir. Eğer sarı yılanın bir evden çıktığını görse, o ev harap olur. Hasta olan kimsenin ağzından sarı yılan çıksa, ölmesine işarettir. ağzına sarı yılanın girdiğini gören kimse düşmanını kahreder. Bir sarı yılanı beline sardığını görse, o kimse beline kemer takar. Arkasından eliyle sarı yılan çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından bir musibet erişir. Ev sarı yılanı komsu, sahra sarı yılanı, yol kesicidir. sarı yılan, ser, kıskançlık, hile ve düşmanlıkla yardımdır. Rüyada sarı yılan tutan kimseyi görmek şerli kimselerle geçinmeye, bugz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye işarettir. Eğer sarı yılancının yanında sarı yılanlar varsa ve rüyayı gören de hasta ise ömrünün uzun olmasına işarettir.

Gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine; Vücudunun herhangi bir yerinden sarı yılan çıktığını görmek Aile fertlerinden birinin düşmanlığına, ağızdan sarı yılan çıkması kötü süz söyleyerek bundan zarar görmeye, Yastık veya yataağı üzerinde sarı yılan öldürmek işinin vefat etmesine, Boğazından sarı yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin yaklaşmasına, Sarı yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye, Sarı yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galip gelmeye, Sarı yılan tutmak korktuğu şeyden eminolmaya, sarı yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere, Büyük sarı yılan büyük ve güçlü düşmana, Küçük sarı yılan zayıf düşmana, ağzına sarı yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya, Sarı yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye, Yir yere sarı yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına, Başının üzerinde sarı yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya, Kab dolusu sarı yılan görmek müslümanlara buğzetmeye, Yeşil sarı yılan din düşmanına Etrafında sarı yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine, Sarı yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya, Evde görülen sarı yılan evdeki düşmana, hariçte görülen sarı yılan dışarıdaki düşmana, Sarı yılanın eti, kemiği ve derisi düşmanın malına, Sarı yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye, Sarı yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya, Altın, Gümüş ve diğer madenlerden sarı yılan görmek büyük hayra, Arkadan yürüyen sarı yılan hileli düşmana, Sarı yılanın

Rüyada sarı yılan görmek her türlü düşman demektir. Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi sarı yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir. Rüyada sarı yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karı:kocanın kavga etmesine işaret eder.

Rüyada sarı yılan görmek her türlü düşman demektir. Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi sarı yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir. Rüyada sarı yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karı:kocanın kavga etmesine işaret eder.

Rüyada sarı yılan görmek, hilekar bir düsmanla tabir olunur. Evinde sarı yılan görmek, düsmanin evin içinde olduguna, evin disinda sarı yılan görmek düsmanin disarida bulunduguna delalet eder. Bir sarı yılan öldürdügünü gören düsmanina üstün gelir. Sarı yılanin eti, derisi, kafasi, kuyrugu ve kemigi düsmanin malina isarettir. Bir sarı yılani öldürüp eliyle yerden kaldirdigini veya parçalayip öylece kaldirdigini gören, düsmanina üstünlük saglar ve malini alir. Sarı yılanin kendisine güzel bir söz söyledigini gören, düsman ile barisir. Bir rivayete göre hayir ve menfaate erer. Baska bir rivayete göre sonunda sevinilecek bir mal alir. Ayakli yilan görmek, düsmanin kuvvetine isarettir. Etrafinda toplanmis bir çok sarı yılanlar görmek, akrabasinin kendisine düsman olduklarina; bunlarin kendini soktugunu görmek, onlardan zarar görecegine; sokmamasi, zarari dokunmayacagina delalet eder. Rüyasinda tirnakli, pençeleri ve boynuzlari olan sarı yılan görmek, gayet serli büyük bir düsmana isarettir. Bir sarı yılandan korktugunu gören, düsman serrinden emin olur. Bir sarı yılan görüp korkmadigi halde ondan kaçtigini gören, kederlenir. Cabir ül Magribi ye göre, rüyasinda burnundan, memesinden cinsi organlarindan sarı yılan çiktigini görenin evladi kendisine düsman olur. Sarı yılanin kulagindan, göbeginden veya agzindan çiktigini görmek, ev halkinin rüyayi görene düsman olduklarina delalet eder. Halit el Isfehani’ye göre; koynundan yilan çiktigini görene, oglu düsman olur. Yastigi veya yatagi üzerinde bir sarı yılani öldürdügünü görenin, esi vefat eder. Sarı yılan yumurtasi zayif düsmanla tabir olunur. Bir sarı yılanla ugrastigini gören, düsmani ile kavga eder, kendini bir sarı yılanin soktugunu gören, düsmanindan zarar görür. Bir ev sarı yılani gören, düsman serrinden uzak kalir. Bir sarı yılani kesip parçaladigini gören, düsmanindan öcünü almis olur. Bir sarı yılan besledigini ve ondan korkmadigini gören, büyük bir mevkie ulasir. Rüyada büyük bir sarı yılan görmek, düsmana isarettir. Rüyasinda agzina bir sarı yılan girdigini gören, büyük bir ilim sahibi olur. Ebu Sait El Vaiz’e göre, kara sarı yılani görmek mal edinmeye; Su sarı yılani görmek, hatiri sasarı yılan biriyle arkadasliga; ejderha görmek, kuvvetinin ve kudretinin artmasina delalet eder. Rüyasinda bir sarı yılanin uçarak yüksek bir yere çiktigini gören, sevinir; bir yere gökten bir sarı yılan düstügünü görmek, o yerin idarecisinin ölümüne isarettir. Basinin üzerinde sarı yılan gören, hükümet makamlarinca itibarli sayilir. Sarı yılanlarla dolu bir yer görmek, müslümanlara karsi düsmanliga yorumlanir. Cafer i Sadik a (RA) göre, rüyada sarı yılan görmek on sekilde tabir olunur; Gizli düsmanlik, geçim, selamet, hükümet, emirlik, devlet, es, evlat, ölüm ve sel. Bir baska rivayete görede: Rüyada iri ve uzun sarı yılan görmek, korkuya isarettir.Bazen de, iri ve uzun sarı yılan, Aile, kadin ve evlattan düsmanliga isarettir.Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve serli komsuya isarettir.iri ve uzun bir sarı yılana sahip oldugunu gören kimse büyük bir saltanata nailolur. Rüyada sarı yılan, bir düsman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya birkadin yahut da bir çocuktur. Bir kimsenin rüyada gördügü ve ondankormadigi ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir,Sarı yılan, mal sahibi düsmandir. Sarı yılani kendi evine soktugunu gören kimse, osarı yılan kendisine hile edecek bir düsmanidir.Yilani tuttugunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düsman tarafindan mal gelir. Eger sarı yılani öldürdüysedüsmanina galip olur. Kendisini sarı yılanin isirdigini gören kimseye düsmanitarafindan bir eza ve mesakkat erisir.Rüyada sarı yılani yaktigini görse, düsmanim katleder ve düsmanlarina galipgelir. Sarı yılanin uçtugunu görse, düsmanlan baska bir yere gider.Küçük sarı yılan, küçük çocuktur.Küçük bir sarı yılani öldürdügünü görse, küçük çocugu vefat eder.Rüyada, sokaklarda yilanlarin gezdigini görmek o yerde harbin meydanagelmesine isarettir. Sarı yılan avladigini gören kimse düsmanina hile yapmaklaonlardan bir sey elde eder. Siyah sarı yılan, hile ve yaramazligi cihetiyledüsmaninin en siddetlisidir. Sarı yılanin beyazi, zayif ve kuvvetsiz düsmandir.Bir kimse rüyada, sarı yılani deliginden girip çiktigini görse, o kimseyi mahzunedecek seytanin tasallutuna isarettir.Rüyada sarı yılanla kavga ettigini görse, kuvvetli düsmani ile harbeder vedüsmanindan korkar ve birbirlerinden ayrilirlar.Eger sarı yılan onu soksa, bir musibete düser ve halas olmadan ümid kesilir.Kendi döseginde bir sarı yılan öldürdügünü gören kimsenin hanimi vefat eder.iki parça edilmis sarı yılanin parçalarim eline aldigini gören kimse, düsmanibulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada sarı yılanin etini çig olarak yediginigörse, düsmanina ve düsmaninin malina zafer bulur ve bu sebeple sevince erisir. Sarı yılanin etini pisirerek yedigini görse, düsmanina galip ve cihatyüzünden helal mala nail olur. Yilanin, kendisini zehirleyerek vücudununsistigini gören kimsenin bir düsmani ile düsmanligi olur ve kendisineistenmeyen bir sey isabet eder. Sarı yılanin zehiri kendisine tesir edip et vekemiklerim birbirinden ayirdigini görse, o kimse düsmani ile harbeder vemaglup olur. Ailesi ve çoluk çocugu muhtelif sehirlere dagilir. Eger bu halden öldügünü görse, düsmani onu öldürür.Sarı yılanin sivri disleri düsmanin kuvvetidir.Kendi evinin sarı yılanlarla doldugunu ve onlardan kormadigini görse, o kimsekendi evinde nefsine düskün insanlari ve Müslüman düsmanlarim görür.Rüyada görülen su yilanlari maldir.Rüyada yakasinda ve kolunda kormadigi beyaz ve küçük sarı yılanin oldugunugörmesi, faydali maldir.Rüyada zehirsiz, sikintisiz, kendisine itaat ve diledigi gibi hareket eden birtakim yumusak sarı yılanlara sahip olmak, rüyayi görenin eline eritilmis birtakim altin ve külçeler geçmesine ve onlari bir yere gömüp gizlemesineisarettir. Rüyada arkadan yürüyen sarı yılan hileli düsmandir.Yilanlarin gözü önünde yürüdüklerim ve etrafinda dolastiklarim görenkimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecekdüsmana isarettir.Bir sarı yılani görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa,düsmanindan emin olur ve ona zafer bulur.ölmüs bir sarı yılan görse, kendi cabasi olmadan Allah u Teala düsmanim helakeder. Zarar ve ziyan vermeksizin birtakim sarı yılanlarin evine girip çiktiklarimgörse, bu rüya akrabalarindan olan düsmana isarettir.O sarı yılanlari yine ayni sekilde kendi evinden baska yerde görse, düsmanininyabancilardan olmasina isarettir. Sarı yılani iki parça ettigim görse, düsmanindüsmanligim yarida keser, düsmanlik ve hilesini yapmaktan onu meneder.Bir sehirde sarı yılanlarin öldürüldüklerini ve onlarin büyüklerinden birisinikendisinin öldürdügünü görse, o sehre sahip olur.Sarı yılani yüksek bir yere çikiyor görse, rahat, ferahlik ve sevince erisir.Sarı yılanin yüksek bir yerden indigini görse, o yerde bir lider ölür.Sarı yılan eti yedigini gören kimseye, sevinç, menfaat ve izzet isabet eder,Bir yerden bir sarı yılan çiktigini görse, o yerde meydana çikacak bir azabaisarettir. Sarı yılanin, kendisini yuttugunu gören kimse, devlet ve saltanata nailolur. Basinda sarı yılan oldugunu görenin sani devlet ricali yaninda yüce olur.Rüyada sarı yılanlari çigneyerek onlarin aralarinda gezinmek, dereler dolusu,sellerin akacagi büyük bir yagmura isarettir.Bazen de yilan küffara ve bid at sahiplerine isarettir.Yilan, Sel ve devlete isarettir.Bir kimse bir sarı yılan öldürdügünü görse, bir kadinla evlenir.Eger sarı yılanin bir evden çiktigini görse, o ev harap olur.Hasta olan kimsenin agzindan sarı yılan çiksa, ölmesine isarettir.Agzina sarı yılanin girdigini gören kimse düsmanim kahreder. Bir sarı yılani bdine sardigini görse, o kimse bdine kemer takar.Arkasindan eliyle sarı yılan çikardigini gören kimseye akrabalari tarafindan birmusibet erisir. Ev sarı yılani komsu, sahra sarı yılani, yol kesicidir.Sarı yılan, ser, kiskançlik, hile ve düsmanlikla yardimdir.Rüyada sarı yılan tutan kimseyi görmek serli kimselerle geçinmeye, bugz vedüsmanligim gizli tutarak düsmani idare etmeye isarettir.Eger sarı yılancinin yaninda sarı yılanlar varsa ve rüyayi gören de hasta ise ömrünun uzun olmasina isarettir.

Sarı yılanlar hastalık ve kederi anlattığı gibi, düş kırıklıklarının da işaretçisidirler. Engerek sarı yılanı bir bela anlamını taşır. Boğa sarı yılanı ise, karışık ve kötü günlerin yaklaşması olarak değerlendirilir.

Rüyada sarı yılan görmek; iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza, sarı yılanın sürünerek size doğru geldiğini görmek; düşmanlarınızın birleşerek size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına, sarı yılanla boğuşup öldürdüğünüzü görmek; bir düşmanınızı yeneceğinize, sarı yılan eti yemek; bir işten fayda elde etmeye, sarı yılan ile konuşmak; düşman ile barışmaya işarettir.

 

Sarı yılan görmek düşmandır.Ama nasıl düşman.insanın en büyük düşmanı nefistir.sarı yılanda nefsin halini gösterir insana.gorulen hale gore bir uyarıdır sarı yılanı basının üstünde görmek hemen tövbe etmen gerektigini gösterebilir.sarı yılanı guzel görmek aslında kötü olan nefsını ıyı sanmak olabılır.nefis terbiye ister.terbiye içinde mürşid gerekir.bilginize

Rüyada sarı yılan ile ilgili aramalar

  • Rüyada sarı yılan görmek diyadinnet
  • Rüyada sarı siyah yılan görmek
  • Rüyada sarı benekli yılan görmek
  • Ruyada sari yilan oldurmek
  • Rüyada sarı beyaz yılan görmek
  • Rüyada suda sarı yılan görmek
  • Rüyada sarı yılandan kaçmak
  • Rüyada sarı yılan ısırdığını görmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir