Rüyada Siyah Köpek Görmek

Rüyada siyah köpek görmek düşmanınız olduğuna işarettir. Eğer siyah köpek sevimli ve elinizi yalıyorsa, şansınızın açık olacağına işarettir. Havlayan bir siyah köpek, yakın dostlarınızın tavsiyelerini dikkate almanız gerektiğinin işaretidir.

Rüyada Siyah Köpek GörmekRüyada siyah köpek, sadakatle tabir olunur. Rüyasında bir köpeğin kendisine saldirdigini, fakat ısırmadığını görmek, düşmanlarının kendisine diş bilediklerine, fakat zararları dokunmayacağına delalet eder. Bir köpeğin kendisini ısırdığınıve elbiselerini parçaladığını görmek, isinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağına işarettir. Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek, kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder. Yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek, hepsini kaçırdığını görmek, evinde ev halkı tarafından kötü karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle inandıracağına delildir. Dişi bir köpeğin dişi yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine, bekarsa helal süt emmiş bir kadınla evleneceğine işarettir. Abdülgani Nablusi ye göre; dişi siyah köpek inatçı ve kötü kalpli bir kadındır.

Rüyada siyah köpek saldırması

Rüyada bir dişi köpeğin bir erkek köpeği kovaladığını görmek, böyle bir kadının şerrine uğrayarak, halka rezil olacağına, iki köpeğin bir dişi köpeği takip ettiklerini görmek fena yola uymuş bir kadınla bir erkeği elinden tutup onları hayırlı bir şekilde evlendireceğine delalet eder. Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek, düşmanları varsa kendisinden çekindiklerine yahut ev halkının kendisi hakkında büyük saygıları bulunduğuna işarettir.

Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde veya caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder. Av köpeği besleyen kimse, gösterisi seven bir kişi olarak tanımlanır. Sokakta sürü halinde havlayarak giden siyah köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur. Rüyasında kendisinin birdenbire bir siyah köpek olduğunu görmek, onun başkalarına karsı pek kibirli ve pek mağrur davrandığına işarettir. Evvelce siyah köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek, tövbe ve istiğfar etmeye ve Allah in yasakladığı her şeyden el etek çekmesi gerektirdiğine delalet eder. Rüyasında bir köpeği keserek onun etini yediğini gören kimse, düşmanından üstün olur, fakat eline haram mal geçer. Süs köpeği beslemek, esiyle arasının iyi olmadığına işarettir. Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, esine hıyanet ettiğine delalet eder. Rüyasında siyah köpek sütü içtiğini görmek, azılı bir düşmanı olduğuna ve ondan çekindiğine delalet eder. Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yârdim için bazı kişilerin başvuracağına işarettir. Bazılarına göre; rüyada siyah köpek görmek, düşmanlığında bile iyilik ve şefkat olan biri ile; dişi siyah köpek görmek ise, huysuz ve sonunda bela olacak bir kadınla tabir olunur.Siyah köpek bir zenci düşmana, beyaz siyah köpek diğer düşmanlara yorumlanır, Rüyasında bir köpeğin üzerine havladığını gören sonsuz, korkak bir düşmandan fena bir söz işitir ve ona karsı kin duyar. Köpeğin kendisini ısırdığını gören, düşmanından fena bir muamele görür. Köpeğin ağzının suyundan elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden dolayı üzülür. Elbisesini bir köpeğin yırttığını görmek, islerinde eksiklik olduğuna; siyah köpek eti düşman malına, o etten yemek, düşmana üstün gelmeye delalet eder. Kirmanı ye göre; rüyasında bir köpeği başka bir köpeğin Üzerine saldırırken gören, düşmanından kurtulmak için başka bir düşmanını onun üzerine yollar. Köpeğe Ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur. Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder. Siyah köpek sütü, korku ve düşmandan çekinmektir.

Rüyada siyah köpekten kaçmak

Köpeğin kendinden kaçtığını görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karsısına gelmekten çekindiğine işarettir. İsmail El Es as a göre; rüyada av köpeği ile avlandığını gören, düşman olduğu ileri sürülen bir kişiden menfaat görür. Av köpeğinin eti, miras ile tabir olunur. Bir av köpeğini yanından kovduğunu gören, fayda göreceği bir düşmanını uzaklaştırır. Ebu Sait El Vaiz e göre; rüyada siyah köpek görmek iki şekilde tabir olunur: Sahibi olduğu hizmetçiler, yendiği düşmanı. Munzır siyah köpek, rüya sahibi için zarar verecek düşman; oynamak ve eğlenmek için beslenen süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır. Rüyasında bir siyah köpek satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olup, sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder. Yatağına, veya yemek kabına, yahut eşyasından birine köpeğin işedigini görmek, karısı ile bir yabancı erkeğin veya kocası ile bir yabancı kadının gayri meşru ilişkide bulunduğuna işarettir. Bir köpeğin kendisine saldırdığını görmek, başkası için kötü söz söyleyen bir adama delildir. Cafer i Sadik a göre; rüyada siyah köpek görmek dört şekilde tabir olunur: Alçak bir düşman, tamahkar bir adam, çirkin bir hizmetçi, cahil bir adam. Bazı yorumcular; rüyada siyah bir köpeğin uluduğunu görmek, hastalığa delalet eder. Çünkü bu defalarca tecrübe edilmiştir, derler. Bir başka rivayete görede: Rüyada siyah köpek görmek günah islemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye işarettir. Eğer siyah köpek ürürse o adi kimsenin haddi asarak fena ve tamahkar olduğuna işarettir. Bir kimse rüyada kendisini bir siyah köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erisir. Bazen rüya sahibi hastalanır. Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yirttigini görse, onu akılsız bir adam gıybet eder. Dişi siyah köpek, inatçı ve kötü bir kavim ve kabileye mensup adi bir kadindir.

Rüyada Siyah Yavru Köpek GörmekRüyada siyah köpek yavrusu görmek

Siyah köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur. Siyah köpek zevk ve sefaya düskün bir kimsedir. Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaate işarettir. Ev köpeği, zalim bir düşmandır. Saltanat ve memuriyete ehil olan bir kimse rüyada tazı köpeğini görse, bir vilayete vali olur. Tazı köpeği kuvvetli, ancak vicdansız adi bir kimsedir. Rüyada bir siyah köpek aldığını gören kimse, hizmetçilerle arkadaşlık ve sohbet eder ve asin derecede sever. Bir kimse, köpeğin kendisini isirdigini görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sikinti ve musibet erişir. Siyah köpeklerle beraber havladığını gören kimse, arzusuna erişir. Siyah köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir. Bir kimse rüyada av siyah köpeklerinin ava çıktıklarını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayirdir ve insanın yapacağı bir fiil ve harekete işarettir. Av siyah köpeklerinin avdan döndüklerini görse, işsizliğe işarettir. Av siyah köpeklerinin şehre girdiklerini görmekte böyledir. Evi koruyan siyah köpekler adamın hanimim, eşya ve evini korumağa, kadın için, hastalığının artmasına, zarara ve bazı esyasinin gitmesine işarettir. Eğer dişi ev siyah köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erişecek zarar ve hileye işarettir. Ev siyah köpeklerinin hasta olduklarını görse hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarının gitmesine işarettir. Siyah köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcısıyla tabir edilir. Siyah köpek zayıf bir düşman ve cimri bir adamdır. Rüyada kendisine bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, vicdansız bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işitir. Rüyada siyah köpek eti yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir ve düşmanından eline mal geçer. Siyah köpek bekçiye ve bid at sahibi bir kimseye işarettir. Rüyada siyah köpek sütü içmek, korkuya işarettir. Siyah köpek, delikanlı veya kapıda ısrar eden bir dilenciye işarettir. Bazen de siyah köpek, onun sahibine olan sadakatinin çokluğundan sahibinin malini koruyup yabancıları def etmekle beraber, nefsin perisanhgma, meskenete ve alçak bir kimseye işarettir. Bazen de siyah köpek biriktirmekle beraber dünya için fazlaca haris olup ve yaltakçilik yapmaya isarettir. Bütün siyah köpekler dünya ehline isarettir. Av köpegi, izzet, yücelik ve riziktir. Çoban köpegi, hanimi, çolukçocugu ve komsusu hakkinda kiskanç iyi bir komsudur. Rüyada siyah köpekle sohbet etmek “”Ashab i Kehf”” in meshur kıssasına binaen gizlenmeye işarettir. Dişi siyah köpek nesli çok ve kocasini koruyan bir kadına işarettir. Bazen siyah köpek, Allah (C.C.) in rahmetinden ümiünl kesmeye ve yalancılığa isarettir,

Rüyada siyah köpekten korkmak

Zevk ve sefaya düşkün kimseye, insanın emredici nefsine, hal ve hareketi iyi olmayan alime, Havlayan siyah köpek şirret ve aşırı tamahkar insana, Siyah köpek ısırması yahut tırmalaması düşmandan görülecek zarara yahut hastalanmaya, köpeğin elbisesini yırtması ahmak bir kimsenin yapacağı dedikoduya, Siyah köpek yavrusu sevimli bir çocuğa, ahmak bir kimsenin yitiğine, Ev köpeği zalim bir düşmana, Av köpeği elde edilecek menfaate, Tazı, ehli için yöneticiliğe, diğerleri için güç ve varlık sahibi olmakla birlikte insanlıktan nasibi olmamaya, Köpeği öldürmek düşmana galip gelmeye, siyah köpeklerle birlikte havlamak maksadına nail olmasına, Av siyah köpeklerinin ava çıkması, insanların birlikte yapacağı bir iş ve harekete yahut herkes için hayırlı gelişmelere, Av siyah köpeklerinin şehre dönmeleri sessizlik ve işsizliğe, Siyah köpekler dünya ehli insanlara, güvenlik güçlerinin yardımcılarına, bekçiye yahut bid4at sahibi kimseye, Siyah köpek eti yemek düşmandan gelecek mala yahut ona galip gelmeye, Çoban köpeği, ev halkını kötülüklerden koruyan ve komşularıyla iyi geçinen insana, Siyah köpeklerle sohbet etmek gizlenmeye, Ev köpeği, sadık olmakla birlikte alçak yaratılıştı bekçi yahut yardımcıya, Köpeğin yediği yalı görmek, malını başkasından kıskanan cimri ve açgözlü bir kimseye, Ashab ı Kehf in köpeğini görmek firar etmeye, korku ve hapse; bu köpeği kent içinde görmek vekilliğini yenilemeye delalet eder.

Rüyada siyah köpek kovalaması

Rüyada kendisine siyah köpek aldığını görmek, onun diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır. Köpeğin ısırdığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Kendisini siyah köpekler uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır. Eğer siyah köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır.

Rüyada siyah köpek sürüsü görmek

Rüyada kendisine siyah köpek aldığını görmek, onun diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır. Köpeğin ısırdığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Kendisini siyah köpekler uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır. Eğer siyah köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır.

 

Çirkin siyah köpek, bir düşmanınız olduğunun işaretidir. Eğer siyah köpek sevimli ve elinizi yalıyorsa, gerçek dostlara sahip olacağınız anlamına gelir.

 

Siyah köpek sevenler için rüya dost, sevmeyenler için ise düşmandır.

 

Düşmanınız olduğuna işarettir. Eğer siyah köpek sevimli ve elinizi yalıyorsa, şansınızın açık olacağına işarettir. Havlayan bir siyah köpek, yakın dostlarınızın tavsiyelerini dikkate almanız gerektiğinin işaretidir.

 

Düşmanınız olduğuna işarettir. Eğer siyah köpek sevimli ve elinizi yalıyorsa, şansınızın açık olacağına işarettir. Havlayan bir siyah köpek, yakın dostlarınızın tavsiyelerini dikkate almanız gerektiğinin işaretidir.

 

Rüyada siyah köpek görmek ile ilgili aramalar

  • Rüyada siyah köpek saldırması
  • Rüyada evde köpek görmek
  • Rüyada kahverengi köpek görmek
  • Rüyada siyah köpek yavrusu görmek
  • Rüyada siyah köpekten korkmak
  • Rüyada siyah köpek kovalaması
  • Rüyada siyah köpek sürüsü görmek
  • Rüyada siyah köpekten kaçmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir